Translate

20 mei 2008

Age Volkerts

Bron afbeelding hiernaast: Atlas van Stolk (zoek op "Volkerts").

In december 2005 vertelde ik u over de kostschoolhouder Tobias Phillipson (overl. 1804) uit Naarden en over Age Volkerts, een van zijn leerlingen. Leest u dat nog even na. Vandaag heb ik vier tekeningen van Age verworven, die ik hierbij toon. Het is toch heel bijzonder, dat een vrij groot aantal van deze prenten uit zijn schriften bewaard is gebleven. Niemand weet, wie Age Volkerts was, in de archieven is hij tot op heden niet opgedoken. Maar een goede en ijverige leerling was hij beslist. Dit soort materiaal maakt genealogie natuurlijk veel leuker dan alleen maar het verzamelen van namen, plaatsen en data. De komende tijd ga ik er in ieder geval eens lekker van genieten en zie voorvader Tobias in mijn fantasie bezig met zijn jongens daar in de Schipperstraat. Als hij Age maar niet op de vingers tikt!10 mei 2008

Herman Hesselink vertelt

Dit is de titel van het gedeeltelijk autobiografische boek over het leven van mijn vader. Het is gepresenteerd op 1 mei 2008 tijdens een druk bezochte bijeenkomst in "Railzicht" te Amersfoort. Waarom toen en daar? Het was de 100e geboortedag van mijn vader en de plek naast het spooremplacement is in de jeugd van mijn vader belangrijk geweest. Hij ging daar in zijn tienerjaren, vaak samen met zijn vriend Hein Nieweg, dagelijks naar de treinen kijken. Per slot van rekening woonde hij op enkele honderden meters daarvandaan. Het boek van 144 bladzijden is verschenen bij uitgeverij De Alk en heeft ISBN 978 90 6013 299 9. Het is verkrijgbaar bij de boekhandel en kost € 24,90. De samenstelster is Willy Hesselink-Schraa, de weduwe van mijn vader. Hij heeft haar een groot deel van de tekst op band gedicteerd tijdens de laatste jaren van zijn leven. Hij stierf in januari 2003.

Het is een kijk- en leesboek geworden, met honderden foto's van zijn familie, zijn werkzame leven en natuurlijk zijn hobby en passie: alles wat met vervoer per spoor te maken heeft. Het geeft op die manier een goed beeld van een bijzondere man, sociaal bewogen, volkomen integer, gevoelig en verstandig. Een harde werker. Verder een geweldig fotograaf en een onderhoudend auteur met een verbazingwekkend geheugen voor namen, plaatsen, feiten. Hij was een icoon in de wereld van de treinenthousiastelingen en schrijver van een groot aantal boeken en andere publicaties. Hij beschrijft zijn jeugdjaren in Voorthuizen en Amersfoort, zijn opleiding tot werktuigbouwkundige aan de MTS te Dordrecht, zijn werk bij Werkspoor, Allan, de EDS, de TET en de NWH. Zijn gezin wordt daarbij niet vergeten. Daarna komt zijn levensfase als gepensioneerde aan de orde, zijn reizen, zijn kinderen en kleinkinderen. Voor wie dit boek bedoeld is? Natuurlijk voor familie, maar evengoed voor iedereen, die hem persoonlijk heeft gekend of die hem achteraf wil leren kennen. Treinfanaat of niet.