Translate

14 april 2009

ms. Poelau Bras

Tot mijn dagelijkse activiteiten behoort ook het speuren op het internet naar gegevens over familieleden. Zo tikte ik vandaag maar weer eens "Keppel Hesselink" in het zoekvenster van Google in en ging ik door de lange lijst met resultaten. Daarbij viel mij de website ter herinnering van omgekomen krijgsgevangenen in de Tweede Wereldoorlog, Zuid-Oost Azië op. In de lijst van opvarenden van het ms. Poelau Bras, dat in de Indische Oceaan door de Japanners tot zinken was gebracht op 7 maart 1942, kwam de naam mevrouw Keppel-Hesselink voor (hoe de ondergang van het schip is verlopen staat in een Wikipedia artikel. Bekijk daar ook de externe links). Verdere gegevens over haar waren niet bekend. Uiteraard ben ik in mijn persoonsbestand gaan zoeken, wie zij kon zijn geweest en ik kwam tot de conclusie, dat het zeer waarschijnlijk Anna Cornelia Lucretia Elisabeth Keppel Hesselink-Diehl betreft. Zij is rond 1881 geboren in Rijssen, waar haar vader predikant was. Zij zal ca. 1915 in Ned.-Indië (of in Nederland met de handschoen) zijn getrouwd met Jacob Herman Keppel Hesselink. In 1929 werd zij benoemd tot directrice van het Nederlands Zeemanstehuis in Genua. Daarna is zij voor mij buiten beeld geraakt. Tot vandaag dan wellicht.

5 april 2009

Pum

Naar aanleiding van mijn weblog en in het bijzonder ook van mijn genealogische database krijg ik soms mailtjes uit zeer onverwachte hoek. Zo ook een paar weken geleden, toen zich de militaire attaché van de Nederlandse ambassade in Kiev (de hoofdstad van Oekraine) bij mij meldde. Hij vroeg mij, of ik iets meer wist over H. Keppel Hesselink, die in 1942 was begraven op een kerkhof in Ivano-Frankivsk, dat indertijd Stanislau heette. Tot zijn taken behoorde namelijk ook de zorg voor de 6 Nederlandse oorlogsgraven in de Oekraine (de namen heb ik vermeld in een commentaar bij de bericht) en op 2 april zou de ambassadeur samen met hem en de honorair-consul een krans willen leggen op de 4 graven in Ivano-Frankivsk, dat vele honderden kilometers van Kiev is verwijderd. Zijn informatie over H. Keppel Hesselink was verre van compleet.

Gelukkig kon ik hem helpen met een paar gegevens en ook met foto's van Hendrik Keppel Hesselink. Verder kon ik de attaché in contact brengen met een kleinzoon, die zeer ontroerd was en ook veel aan informatie kon bijdragen. Deze was zelfs al bezig een artikel over zijn grootvader te schrijven. Hendrik (maar voor zijn familie en vrienden heette hij altijd 'Pum' en zo zal ik hem hier ook noemen) was in Stanislau geinterneerd in een kamp, samen met 2000 andere Nederlandse legerofficieren. Over het leven in dit kamp bestaat een uitgebreide website. Pum had de rang van luitenant-kolonel en was commandant van de School voor Reserve Officieren der Bereden Artillerie (S.R.O.B.A.) in Ede. Hij was een uitstekend ruiter.

Op 15 mei 1942 werd Pum geïnterneerd en in augustus op transport gesteld naar Stanislau. De treinreis zou 6 dagen duren. Al een maand later werd hij ziek en overleed hij in het plaatselijke ziekenhuis in de vroege ochtend van 29 september. Volgens de kopie van zijn overlijdensakte, die zich bevindt in de zg. Duitse akten bij het CBG in Den Haag, was de doodsoorzaak hersentrombose, maar in werkelijkheid moet het appendicitis (blindedarmontsteking) zijn geweest. Hij is op het plaatselijk kerkhof begraven en de Duitsers hebben van het vers gedolven graf een foto gemaakt, om deze aan de nabestaanden te kunnen sturen.

Op 2 april 2009 vond het reeds genoemde bezoek aan de begraafplaats in Ivano-Frankivsk plaats en de militaire attaché heeft daar o.a. bijgaande foto van het graf gemaakt.


Dit hele gebeuren vind ik toch wel heel bijzonder. Ten eerste valt weer eens op, wat voor een geweldig medium het internet is geworden. Verder, hoe enorm blij en ontroerd Pum's kleinzoon was met de correspondentie, die ik hem stuurde. Tenslotte, dat meer dan 65 jaar na dato vertegenwoordigers van de Nederlandse regering de moeite nemen hun oorlogsdoden te eren en daartoe 700 km per auto over slechte wegen afleggen. Geweldig!

Bij de eerste foto: Pum hoog te paard als commandant van S.R.O.B.A. ca. 1935.
Bij de tweede foto: Op Pum's graf ligt een krans met een lint met het opschrift: Die deutsche Wehrmacht.
Bij de derde foto: Het graf op 2 april 2009.
Pum's kleinzoon had de ambassade van tevoren een geplastificeerd document gestuurd met portretten van hemzelf en zijn broer en zus en de tekst:
Voor onze Grootvader
Luitenant Kolonel Art. Hendrik Keppel Hesselink
Geboren 16 Juni 1887 en overleden 29 September 1942
Van zijn dankbare kleinkinderen Dudok van Heel
Stanislau, 2 april 2009