Translate

22 december 2008

Kerstwensen

In voorgaande jaren heb ik u goede Kerstdagen en een gelukkig nieuwjaar gewenst vergezeld van een buitengewoon mooie foto, die ik had gevonden op bv. Flickr. Dit jaar maar eens eentje van eigen makelij, genomen vanuit het raam van mijn woonkamer in maart 2008. Zag het er toen niet sprookjesachtig uit? De goede wensen zijn er dus niet minder om, integendeel!

14 december 2008

Bomen

Ik heb wat met bomen. Gedeeltelijk zal dat genetisch zijn bepaald, want mijn grootvader Engbertus Hesselink (1879-1930) was houtvester en de directeur / oprichter van het Rijksbosbouwproefstation in Wageningen. Als wetenschapper wist hij echt alles van grove dennen, om maar eens wat te noemen. Maar bomen hebben, zoals wij allemaal weten, ook iets met genealogie te maken, stambomen zogezeid. Of boomstammen, zoals ik ze ook wel noem. Toen ik bijna 10 jaar geleden met een eigen website begon, had ik niet voor niets dit plaatje als logo gekozen

met als wapenspreuk: "Zonder mensen geen boom....." Is waar, toch? Op internet zocht ik zojuist naar iets vergelijkbaars om te kunnen gebruiken in de titel van GIJS'geneaLOG. Echt wat geschikts ben ik nog niet tegengekomen, maar ik vond wel bovenstaand heel grappig duoplaatje op dit weblog. Er worden spreekwoorden en gezegden uitgebeeld. De resolutie is niet geweldig, daarom is de tekst misschien niet goed leesbaar. Er staat: "Wat ben ik toch een boom van een kerel". Toen dacht ik: "Dat is precies ook, wat een stamboom is. Een boom van een kerel!" Zo'n vent was bijvoorbeeld Herman Hesselink (ca. 1619-ca. 1673), mijn oudst bekende voorvader in directe mannelijke lijn. Wist hij veel, dat hij uiteindelijk deze boom zou gaan opzetten? En als we het dan over het opzetten van een boom hebben, dan moet ik ook denken aan genealogische discussiegroepen, waar heel wat afgeboomd wordt. Een goed voorbeeld is soc.genealogy.benelux.

Zo, nu is eerst de kerstboom aan de beurt.

7 december 2008

Veldmaat, Veldmate, Veltmaat

Gisteren werd het boek "Veldmaat Veldmate Veltmaat - Vier stammen, één boek - Geschiedenis van een naam vanaf ca. 1600" gepresenteerd in Lochem en ik mocht erbij zijn. Het was een leuke bijeenkomst in 'De Veldmaat', waar het Historisch Genootschap Lochem-Laren-Barchem is gevestigd. Het boek is samengesteld ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van de Veld(t)maat-krant. De initiatiefnemer Benny Veltmaat en auteurs Petra Veltmaat-van Hevele en Jacqueline Veltmaat hebben er een waar prachtwerk van gemaakt. Het beschrijft in deel I onder meer de mogelijke oorsprong van de familienaam (een maat is een stuk afgeplagde, met gras begroeide, afgerasterde heide). Die maat lag in het veld. De erop gebouwde boerderijen werden in dit geval Veldmaat genoemd. Daarnaast is er veel aandacht voor een aantal bijnamen van markante familieleden. Deel II geeft de eigenlijke familieoverzichten, waarbij getracht is alle mensen met de naam Veldmaat (en de genoemde spellingsvarianten) op te nemen. Dat is geweldig goed gelukt. Het betreft eigenlijk vier verschillende families (stammen), afkomstig van de boerderijen in Barchem (stam 1), Denekamp (stam 2), Haarle (stam 3) en Lochem-Laren (stam 4), waarvan Haarle verreweg de grootste is. Voor mijzelf is speciaal de uitgestorven stam Barchem interessant, want mijn overgrootmoeder Marthe Nicolette Veltmaat (1841-1940) stamde daarvan af. In mannelijke lijn is de familie al uitgestorven in 1920, toen Henri Veltmaat overleed in Langsa (Sumatra). Over hen had ik het al eens eerder.

Het boek van ruim 300 pagina's in grootformaat, met een uitgebreid register, is te bestellen via internet en kost deze maand €31,45 incl. verzendkosten.

Bij de foto: Marthe Nicolette van de Kamer-Veltmaat met achterkleinzoon Peter in 1938, toen zij 97 jaar oud was. De foto is bij haar thuis in Middelburg genomen.