Translate

15 juni 2009

Ex-libris

Een ex-libris is een boekmerk, een plaatje, dat voorin een boek wordt aangebracht, en betekent letterlijk "uit de boeken (verzameling) van". Ik heb zo de indruk, dat een ex-libris de laatste tientallen jaren uit de mode is geraakt. In vroeger tijden werd een ex-libris vaak gebruikt. Het leuke daarbij is, dat het meestal veel zegt over de persoon, die het ex-libris heeft gemaakt of heeft laten maken. In oude documenten van mijn grootmoeder kwam ik haar ex-libris tegen, het is hier afgebeeld. Wat zien we daar? Ten eerste haar levensmotto Ad Vitam. Ik vertaal het maar even met "voor het hele leven" of, met een knipoog naar frater Venantius, met "Zeg maar ja tegen het hele leven". Mijn grootmoeder is oud geworden, bijna 93. Ik beweer altijd dat, wanneer ze haar heup niet had gebroken, ze nu nog zou hebben geleefd (ze zou op 26 april 135 jaar zijn geworden!). De brandende kaars, die als het ware in de hemel reikt is een sterke verwijzing naar haar religieuze instelling, waar ze zelfs haar beroep van heeft gemaakt. Ze was, zoals uit haar Acte van Bekwaamheid blijkt, godsdienstonderwijzeres bij de Nederlandsche Protestantenbond en wel in Arnhem vanaf 1897 tot haar huwelijk in 1906. Gedurende haar latere leven heeft zij vanwege haar grote kennis van bijbelse zaken menig predikant tot wanhoop gedreven. Ze meende het beter te weten, en meestal terecht.....

Het onderste deel duidt op haar passie: werken met textiel. Zij kon zeer goed spinnen en weven. Haar talent zal zij hebben geërfd van haar vader, die in Middelburg een grote textielzaak bezat en o.a. Walcherse stoffen maakte en verkocht. Maar ook hier een duidelijke wenk: De waterketel boven het vuur is een symbool voor het eeuwige vertrouwen op God.

Hoe zou uw eigen ex-libris eruit komen te zien?