Translate

26 februari 2011

Stamboomen te koop

Zijn stambomen te koop? De beide (fragment) advertenties uit resp. 1850 en 1918 suggereren dit wel. Echter, het blijkt hier om bomen dan wel boomstammen te zijn gegaan. Zijn stambomen dus niet te koop? Natuurlijk wel, echte maar ook neppers. Dit brengt mij op het thema professionele genealogie.

In Nederland zijn beroepsgenealogen dun gezaaid, als je professionals van bv. het CBG, zoals Rob van Drie niet meetelt. Vrije beroepsbeoefenaren, die dit werk fulltime doen en er financieel van afhankelijk zijn, zijn er waarschijnlijk niet. Wel werpt de NVHO zich op als branchenvereniging, maar het aantal leden dat familieonderzoek in zijn pakket heeft zitten is beperkt tot twee! Toch zijn er nog wel enkele andere genealogische onderzoeksbureaus, die zich soms richten op een bepaalde regio of etnische groep. Ik denk dan bv. aan Roosjeroos. Iedereen kan zich in Nederland genealoog noemen, maar verreweg de meesten zijn hobbyisten. Een kwaliteitskeurmerk of zoiets bestaat niet. Wel kan ik mij herinneren, dat zo'n 15 jaar geleden pogingen in die richting zijn ondernomen, maar zonder resultaat.

Je kunt dus een stamboom "kopen" door een (beroeps-)genealoog opdracht te geven deze op te stellen. Dat zal in de regel veel onderzoek en dus tijd en dus geld vergen. Hoeveel geld hangt af van het type onderzoek, dat u vraagt. Wilt u alleen opstelling van een stamreeks dan wel moederreeks (de vader van de vader van de vader enz.) dan wel van de moeder van de moeder over 6 generaties, dan is dit een zeer beperkt onderzoek, dat niet veel hoeft te kosten. Tenzij daar voorouders uit exotische landen bij zitten. Een kwartierstaat (een tabel van al je voorouders) is al veel ingewikkelder en dus tijdrovender. Als je daar ook nog biografische gegevens bij wilt hebben, dan wordt het voor de genealoog al echt een grote opdracht. Ook hier geldt: "The sky is the limit".

Ik vermeldde al, dat er ook neppers zijn. Genealogie is bij uitstek geschikt om feiten te verdraaien, te verfraaien of te vervalsen. Pas dus op voor charlatans of regelrechte oplichters, zoals in het verleden (en heden?) iemand als Willem Pince van der Aa. Ga alleen in zee met iemand, die zich verplicht heeft hoge ethische waarden te handhaven. De APG, beroepsvereniging van genealogen in (vooral) de Verenigde Staten, heeft een ethische code opgesteld, die alle leden hebben moeten onderschrijven. Dit is dus wat u minimaal van een serieuze aanbieder van genealogische diensten mag verwachten. Maak verder goede afspraken en leg deze schriftelijk vast. Beperk in het begin de omvang van het onderzoek met de optie dit later uit te breiden. Op deze manier bent u zo veel mogelijk verzekerd van een goede kwaliteit van uw stamboom aankoop tegen een redelijke prijs. Maar is zelf doen niet veel leuker?