Translate

17 juli 2010

Naar Kaapstad in 1860

De afgelopen weken zijn veel Nederlanders even op een "op en neertje" naar Zuid-Afrika gereisd. Ik heb geen idee wat het gekost zal hebben, maar misschien wel zo'n € 500. Of haal je daarvoor alleen Libië?

Over enkele maanden zal het precies 150 jaar geleden zijn, dat mijn betovergrootvader Herman Gijsbert Keppel Hesselink een reis naar Zuid-Afrika maakte. Ik schreef daar in 2007 al eens over in het artikeltje "Attestatie". Hij betaalde voor de reis naar Kaapstad een bedrag van ƒ1050. Dat was toen echt een hele hoop geld. Het passagebiljet voor de reis naar Kaapstad met het barkschip "Agatha Maria" is hier te zien. Naast zijn zoon Willem (14) ging dochter Leentje (18) dus ook mee. Op 1 maart 1861 zou zij te Kaap de Goede Hoop trouwen met Johan Hendrik Junius en dit was dus de aanleiding voor de hele expeditie. De foto van vader en zoon is ter gelegenheid van hun reis gemaakt. Helaas heeft ooit iemand deze op een afschuwelijke manier 'verbeterd'.

Op 24 november 1860 vertrokken zij van Nieuwediep. Na 68 dagen zeilen liep het schip de Tafelbaai binnen. Op 25 april 1861 scheepten vader en zoon zich weer in op de Engelse mailboot "Lelt" (Leentje bleef in Zuid-Afrika achter). Onderweg deden zij het eiland St. Helena aan, waar zij het huis en graf van Napoleon bezochten. Na 41 dagen kwamen zij in Engeland aan. Omstreeks 9 juni waren zij weer thuis.

Jaren later, in 1881, schreef hij in "De Navorscher" (blz. 555/556) over deze reis naar aanleiding van een artikel van dr. R. Fruin over Erasmus. Hij vergiste zich wel twee jaar (volgens hem was het in 1859 geweest), maar zijn verhaal is erg leuk om te lezen.

En nu ben ìk het, die vraagt, of niet iemand genegen is omtrent deze zaak eenige inlichting te geven!