Translate

17 januari 2005

Genealogie in fasen

Genealogie begint als belangstelling
Zet zich dan voort als hobby
Wordt mettertijd een bijbaan
Ontaardt vervolgens in een obsessie
En, uiteindelijk
Verergert tot ongeneeslijke kwaal!

16 januari 2005

If.....

If you could see your ancestors
All standing in a row,
Would you be proud of them?
Or don't you really know?
Some mighty strange discoveries are made
In climbing family trees,
And some of them, you know
Might not particularly please

If you could see your ancestors
All standing in a row
There might be some of them
You wouldn't care to know.
But here is another question
That requires a different view.
If you could meet your ancestors,
What would they think of you?

Mable Baker

15 januari 2005

Nieuwe vondsten (of juist niet...) Silvius, Van der Maade

Deze week was ik voor het eerst sinds lange tijd weer eens in het CBG in Den Haag. Er was intern nogal wat veranderd, meer computers, kaartenbakken met microfiches verhuisd van de parterre naar de eerste etage, maar het was leuk er weer eens te zijn. In de hal werd nog stevig gebouwd, maar dat gaf nauwelijks overlast. Op mijn lijstje stond bovenaan de naam SILVIUS (= Latijn voor Van den Bosch). Mijn voorvader Zacharius Silvius leefde van ca. 1608 tot 1699. Hij was medicus en conrector van de Latijnse school in Rotterdam, later rector te Goes. Hij zal zijn geboren als Zacharias van den Bosch in Delft of Leiden en is zeer waarschijnlijk een zoon van Daniel Anthonisz van den Bosch, kruidenier te Leiden, en Christina Zachariasdr, die in 1605 in Delft zijn getrouwd. Zacharias' zus Dina (Digna, Dingena) was getrouwd met de bekende boekhandelaar Isaack van Waesbergen in Rotterdam, die banden heeft met Elsevier in Leiden en ook met de familie Hondius. Ook Vermande komt om de hoek kijken. Een echt boekenmilieu dus. Dat geeft aanleiding te veronderstellen, dat Zacharias best eens een nakomeling zou kunnen zijn van de Silviussen van de Landsdrukkerij (Universiteit) Leiden. In de geraadpleegde literatuur heb ik daar echter geen aanwijzigingen voor kunnen vinden. Wel werd een Antonius Silvius in 1579 ingeschreven in de universiteit Leiden, in welke functie is onduidelijk. Helaas beginnen de doopboeken Leiden pas kort voor 1620. Geen succes dus bij het CBG.

Mijn schoonmoeder (10 jaar geleden overleden) was een Van der Maade uit Rijen. Omdat ik een kwartierstaat van mijn kinderen samenstel, komt die familie ook in beeld. Aanvullende gegevens vond ik bij het CBG vooral door de familieadvertenties te raadplegen. Stamvader tot dusver is trouwens Adriaen van der Made, die rond 1745 geboren zal zijn in Terheijden. Hij trouwde Cornelia Damen op 30-1-1768 in Oosterhout. Wie weet meer?

In Rotterdam de vóórdeur graag!

In Rotterdam moet je altijd door de voordeur komen, anders kom je verkeerd terecht. Dat blijkt wel, wanneer je de Digitale Stamboom aldaar wilt bezoeken. Deze site staat al heel lang in mijn favorietenlijst en ik benader hem ook vaak vanuit Herman de Wit's geneaknowhow.net. Je typt je zoektermen in en de resultaten komen meestal redelijk vlot op het scherm. De resultaten? Het hangt er maar van af, wat je daaronder verstaat. Want het kunnen ook andermans resultaten zijn. Jij zocht naar 'Karelse' (om maar iets te noemen), maar je krijgt 'Mooiweer' te zien, omdat een collega-bezoeker toevallig met die naam aan het spelen was. Storing? Ja en nee. Natuurlijk hoort dit niet, maar je kwam dan ook via de achterdeur. Een mailtje naar het archief verschafte duidelijkheid. Je moet bij het begin beginnen en dat via de homepage van het gemeentearchief. Van daaruit doorlinken naar Zoeken in, Digitale Stamboom, Zoeken. Vervolgens je zoekopdracht opgeven, en de juiste resultaten komen tevoorschijn. En kom je niet in het vaarwater van je collega geslachtsvorsers. Het moet haast wel een cookie probleem zijn, maar dit verschijnsel ken ik alleen uit Rotterdam.
Nu we toch in die Digitale Stamboom verzeild zijn geraakt, meteen maar even het volgende proberen: Je kunt zoeken op een geavanceerde manier, zoals de knoppen laten zien. Ik doe dat graag om op herkomst te zoeken. Bv. wil ik weten, of er mensen uit Varsseveld zijn geregistreerd. Dan ga ik als volgt te werk: Bij de naam typ ik alleen een *, bij de herkomst Vars* en zie daar, ik krijg alle aktes te zien, waar de herkomstplaats met Vars begint. En omdat gezocht wordt op de originele spelling in de akte, herhaal ik dat nog eens met Verse* (immers, Versevelt is de gebruikelijke plaatsnaam voor ca. 1700) en eventuele andere spellingsvarianten. Werkt perfect, ook bij een aantal andere Digitale Stamboom sites, maar niet op elke. Succes d'r mee!

3 januari 2005

Update homepage

Gisteren nieuwe gegevens aan de homepage toegevoegd en wel enkele artikelen, die ik ooit in genealogische tijdschriften heb gepubliceerd. Ze zijn te vinden onder de knop "Hesse-LINKS". Of klik gewoon op de titelregel van dit bericht. Happy reading!

2 januari 2005

Ik ben blij, dat Antje zo oud geworden is!

Antje ontmoette ik voor het eerst in Amsterdam, om precies te zijn in het Gemeentearchief aan de Amsteldijk (zie foto), zo'n 12 jaar geleden. Antje was de moeder van Anna de Ruiter, u weet wel. Toen ik verder kennis met haar maakte, bleek dat ze getrouwd was met Adrianus de Ruijter, die handelde in aardappelen. Maar verder wist ze me niet veel te vertellen. Ze zei alleen, dat haar naam Scheen was, dat ze een echte Amsterdamse was en werkster van beroep. Toen verdween ze. Ik vond haar wel een interessante vrouw en wilde meer van haar weten. Hoe oud ze was bijvoorbeeld, uit wat voor familie ze kwam en zo. Maar helaas (ik was toch in het archief), ik vond niets over haar. En dat bleef zo vele jaren lang. Zou ze dood zijn? Ik kon er niets over vinden. Tot ik haar bij toeval weer terug zag, en gek, weer in het zelfde archief. Ze zei me toen, dat ze inwoonde bij haar dochter en schoonzoon, want ze was te oud om alleen te wonen, dat redde ze niet meer. O ja, en ze had zich indertijd vergist met haar achternaam, want eigenlijk heette ze Scheer en geen Scheen. Ik bedankte haar hartelijk. Korte tijd later kon ik met de rest van de familie kennis maken.

Antje Scheer is overleden en wel te Amsterdam op 25 mei 1873 op de gezegende leeftijd van 88 jaar en 7 maanden. Ik ben blij, dat ze zo oud geworden is. En waarom zeg ik dat? Omdat ze nog de invoering van het Bevolkingsregister heeft meegemaakt rond 1850 en ze daar dus nog in werd opgenomen. Met haar juiste naam Scheer. Zonder dat zou ik haar waarschijnlijk niet meer hebben gevonden. En dat nog wel bij toeval, want eigenlijk zocht ik in het Bevolkingsregister naar Van der Vliet. Nu vond ik snel haar overlijdens- en haar doopdatum, en daarmee haar voorgeslacht in IJsselstein en Utrecht. Beste lezers-genealogen, kijk dus vooral ook buiten de Burgerlijke Stand en de DTB en raadpleeg zo veel mogelijk andere bronnen. Het bevolkingsregister is een heel belangrijke bron! En hou rekening met verschrijvingen. In dit geval lag het helemaal niet zo voor de hand en in Amsterdam als grote stad met vreselijk veel namen in de registers moeilijk na te gaan. Maar in kleinere plaatsen, en bv. met lijsten in plaats van kaartenbakken is het gemakkelijker.

1 januari 2005

Kwartieren van Walcheren en Zeeuws-Vlaanderen eens nakijken

Nieuwjaarsdag, het is nog redelijk vroeg in de ochtend, maar toch al voldoende geslapen. Zoonlief van 20 kwam net thuis, heeft de nacht doorgehaald, maar voorspelde toch om 12 uur weer wakker te zijn. Ik zei: "Vergeet het maar, tot vanavond dan en welterusten". Gaan we vandaag iets genealogisch doen? Ja, ik wil al een tijdje mijn Zeeuwse kwartieren, die hoofdzakelijk van Walcheren komen, maar ook wel uit Zeeuws-Vlaanderen, eens doorlopen. Ze zijn redelijk gedocumenteerd en eigenlijk zeer uitgebreid. Mijn kwartierstaat stel ik samen "met alle broers en zussen met hun partners en diens ouders". Veel werk? Ja, kun je wel stellen. Nieuwsgierig? Klik eens hier en surf vandaar verder door mijn bestand.
Gelukkig nieuwjaar!