Translate

8 februari 2008

Alvazaal (2)

Laatst gaf ik u les 1 over de Alvazaal. Nu volgt les 2:

Het pand met de Alvazaal was gevestigd aan de Marktstraat 7 èn de Hofstraat 1-7 in Arnhem. Beide straten werden met alle gebouwen in de omgeving in 1944 door oorlogshandelingen met de grond gelijk gemaakt. Na de oorlog moest het gebied dan ook compleet nieuw worden ingericht en opgebouwd. Daarbij werd besloten, de Marktstraat en de Hofstraat niet opnieuw in het straatbeeld op te nemen. Waar ze ongeveer hebben gelegen heb ik op bijgaand Google Maps kaartje, dat uiteraard de huidige sitatie weergeeft, ingetekend.

Het gebouw zelf hebt u al eerder gezien. Het was in feite een grote loods met een mooie voor- en achtergevel. Boven was kantoorruimte en ook een woning. Het tweede plaatje laat dit nog eens zien.

Op de derde prent ziet u de buurman: het Provinciaal Gouvernementsgebouw met nog net een stukje van de het gebouw van mijn overgrootvader. Het hek loopt gewoon door.

Maar ook bestaan nog afbeeldingen van het museuminterieur. Het vierde plaatje is daarvan een voorbeeld.


Wat zou ik graag het gebouw met de Alvazaal in het echt hebben gezien. Trouwens, de wijngroothandel was al in de jaren '30 verhuisd naar Amsterdam, waarna er een automobielbedrijf werd gevestigd.
1 februari 2008

Enkele naam

In september 2006 en januari 2007 schreef ik over de dubbele achternaam Keppel Hesselink en de op zakelijke overwegingen gebaseerde beslissing van mijn overgrootvader deze vanaf 1884 niet meer te gebruiken en als Hesselink verder door het leven te gaan. Dat is de officiële versie in ieder geval. Maar er moet meer aan de hand zijn geweest en dan denk je al gauw aan heibel in de familie. Van mijn oudtante Egberdina Anna Hesselink (1884-1976) is bekend, dat ze de naam Keppel Hesselink absoluut niet kon horen, maar de reden heeft ze naar mijn weten nooit verteld. Ook mijn inmiddels hoog bejaarde ooms en tante weten niet het fijne van de zaak.

Niet alleen mijn overgrootvader Cornelius Dasse, maar ook zijn broer en compagnon Willem Frederik, leverde in 1884 zijn dubbele naam in. En dat het ook bij hem, dan wel zijn nakomelingen, inderdaad diep zat, mag blijken uit bijgaande foto van een pagina uit de bijbel, die hij in 1869 ter gelegenheid van zijn huwelijk ontvangen had. Hij (ik vermoed dat hij het zelf was) heeft de naam Keppel gewoon uit de pagina gesneden! De bijbel had natuurlijk ook gewoon weggegooid kunnen worden, maar dat deed je niet.....
Heibel dus, maar met wie? Laat ik het rijtje mogelijke kandidaten eens nalopen:
1) Hun vader? Om verschillende redenen is dat nogal onwaarschijnlijk.
2) Een van hun drie
broers? Herman noemde zich eveneens alleen nog maar Hesselink, dus die valt af. Hendrik overleed in 1899, maar kan het niet zijn geweest, o.a. vanwege het feit, dat diens kinderen in 1899 bij Willem kwamen wonen. Blijft over Jan Fresemann Keppel Hesselink, die inderdaad de wijnhandel in Arnhem bezat, die aan particulieren verkocht. Hij moet welhaast de 'boosdoener' zijn, mede gezien het feit, dat bij zijn gouden bruiloft in 1925 geen van zijn toen nog levende broers en zusters aanwezig was. Maar wat er precies aan de hand was? Ik zou het niet weten. Een andere persoon kan ik ook niet verzinnen.

Is er een ver familielid, dat licht op deze zaak kan werpen?