Translate

15 januari 2006

Tirailleurs

Ook in de familie Hesselink was het niet altijd pais en vree. Zo kreeg Mathias Willem Frederik (in 1810 te Zutphen geboren als zoon van een welgestelde wijnhandelaar) het aan de stok met zijn ouders en besloot hij, waarschijnlijk uit protest, de wijde wereld in te trekken en huursoldaat te worden in het korps van de Belgische majoor Le Charlier (saillant detail: als drager van het Metalen Kruis had hij dus al tegen de Belgen gevochten in 1831. Ging hier de ruzie misschien over?). Le Charlier's korps droeg de naam "Tirailleurs van Portugal" (een tirailleur is een naar voren gezonden soldaat, die door voortdurend te schieten de vijand verontrust). Het bestond uit 8 compagnies, waaronder een compagnie grenadiers en een compagnie artillerie. Het was in dienst genomen door koningin doa Maria van Portugal, de dochter van de keizer van Brazilië, om een burgeroorlog uit te vechten met haar oom don Miguel, die de absolutisten achter zich wist. De operaties van het korps begonnen op 10 maart 1834 en duurden ongeveer 4 maanden. Ze worden beschreven in een brief van baron Sa de Bandetra:

"Nu de campagne gedaan is, is het mijn taak, alvorens afscheid te nemen van uw korps, om u te bedanken voor de manier waarop u uw korps geleid hebt gedurende de ganse periode dat u onder mijn bevel stond, dit zowel op het vlak van de discipline als op het slagveld. Te Serpa, als de weerstand van de vijand ons belemmerde de stad in een keer te veroveren, was het met die zelfde vastberadenheid en moed met de welke u de aanval bleef voeren. Waarvoor ik de eer heb gehad dit feit ter kennis te brengen van zijne majesteit hertog de Bragance opperbevelhebber van het leger. Te Saint-Bartholomé de Mecine, op 24 april, gedurende het lange gevecht dat we voerden, was het onmogelijk meer moed en doorzettingsvermogen te tonen dan deze van het korps van Belgische tirrailleurs. Gedurende de aanvallen van de vijand op Faro en Alhao, op 5 en 9 mei, hebben de eenheden in lijn gevochten op een uitmuntende wijze. Tenslotte gedurende de pijnlijke en lange mars gevolgd door de terugtochtvan de vijandelijke divisies die doorgedrongen waren in de Algarves, maar die ons toegelaten heeft deze zelfde divisie te ontwapenen heeft uw korps zeer veel discipline getoond. Ik vraag u om deze uitdrukking van mijn dank voor de ijver en interesse die u getoond heeft voor de overwinning van de koningin over te maken aan uw officieren korps. Aangezien ik overweeg om een rapport op te maken in dezelfde zin voor zijne Keizerlijke hoogheid, wens ik er de lijst aan toe te voegen van de officieren en soldaten van uw korps die, voor hun uitstekend gedrag op het slagveld, verdienen gedecoreerd te worden."

Mathias Willem Frederik is bij de slag te Sao Bartolomeu de Messines gesneuveld. Toen hij aan het hoofd van zijn dragonders een heuvel opreed, werd hij door een kanonskogel dodelijk getroffen. "Il était mort sur le champ d'honneur" meldde Le Charlier.

Risico van het vak.

De heuvels bij Sao Bartolomeu de Messines.