Translate

15 januari 2005

Nieuwe vondsten (of juist niet...) Silvius, Van der Maade

Deze week was ik voor het eerst sinds lange tijd weer eens in het CBG in Den Haag. Er was intern nogal wat veranderd, meer computers, kaartenbakken met microfiches verhuisd van de parterre naar de eerste etage, maar het was leuk er weer eens te zijn. In de hal werd nog stevig gebouwd, maar dat gaf nauwelijks overlast. Op mijn lijstje stond bovenaan de naam SILVIUS (= Latijn voor Van den Bosch). Mijn voorvader Zacharius Silvius leefde van ca. 1608 tot 1699. Hij was medicus en conrector van de Latijnse school in Rotterdam, later rector te Goes. Hij zal zijn geboren als Zacharias van den Bosch in Delft of Leiden en is zeer waarschijnlijk een zoon van Daniel Anthonisz van den Bosch, kruidenier te Leiden, en Christina Zachariasdr, die in 1605 in Delft zijn getrouwd. Zacharias' zus Dina (Digna, Dingena) was getrouwd met de bekende boekhandelaar Isaack van Waesbergen in Rotterdam, die banden heeft met Elsevier in Leiden en ook met de familie Hondius. Ook Vermande komt om de hoek kijken. Een echt boekenmilieu dus. Dat geeft aanleiding te veronderstellen, dat Zacharias best eens een nakomeling zou kunnen zijn van de Silviussen van de Landsdrukkerij (Universiteit) Leiden. In de geraadpleegde literatuur heb ik daar echter geen aanwijzigingen voor kunnen vinden. Wel werd een Antonius Silvius in 1579 ingeschreven in de universiteit Leiden, in welke functie is onduidelijk. Helaas beginnen de doopboeken Leiden pas kort voor 1620. Geen succes dus bij het CBG.

Mijn schoonmoeder (10 jaar geleden overleden) was een Van der Maade uit Rijen. Omdat ik een kwartierstaat van mijn kinderen samenstel, komt die familie ook in beeld. Aanvullende gegevens vond ik bij het CBG vooral door de familieadvertenties te raadplegen. Stamvader tot dusver is trouwens Adriaen van der Made, die rond 1745 geboren zal zijn in Terheijden. Hij trouwde Cornelia Damen op 30-1-1768 in Oosterhout. Wie weet meer?

Geen opmerkingen: