Translate

28 februari 2006

Huis te Wedde

In mijn vorige bericht "Jongensjurk" kreeg u al een portretje van Lodewijk van Nassau te zien. Zijn spannende levensgeschiedenis wordt verhaald op deze fraaie website. Daar wordt ook verwezen naar een van zijn militaire successen, de overwinning in de slag bij Heiligerlee in 1568, wat tevens het begin van de Tachtigjarige Oorlog markeert. De stadhouder van de Spanjaarden, graaf van Aremberg, sneuvelde bij die gelegenheid. Dit heerschap was sinds 1561 de eigenaar van o.a. het Huis te Wedde, alias de Burcht. In 1568 werd dit huis ingenomen door de graven van Nassau. Veel meer over verleden, heden en toekomst van dit prachtige huis is te vinden op deze homepage.

Met dit Huis te Wedde heb ik een bijzondere band, ik mag wel zeggen een familieband. De Nassaus waren bij gebrek aan middelen niet in staat het Huis in bezit te houden. Wie duikt omstreeks 1625 in dit gebied op? Een zekere Derck Haselhoff, die uit de buurt van Dortmund kwam. Hij wordt na zijn huwelijk met Geertruijd Luckas in 1628 de nieuwe burggraaf te Wedde. Tot zijn ongetwijfeld talrijke nageslacht mag ik mij ook rekenen, u kunt de lijnen zo u wilt volgen op mijn genealogische homepage. Er lopen zelfs twee lijnen van hem naar mij. Niet jaloers worden!

Geen opmerkingen: