Translate

2 februari 2007

IGI

De leden van de Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen (kortweg 'de Mormonen', op de foto hun tempel in Salt Lake City) doen uit religieuze overwegingen aan stamboomonderzoek. Het wordt allemaal precies uitgelegd op hun website. Ik citeer verder: "...kunt u gebruik maken van de genealogische bibliotheek op internet: www.familysearch.org of een bezoek brengen aan een van de familiehistorische centra in Nederland. Hier zijn o.a. cd-roms te raadplegen met een grote verscheidenheid van verslagen uit de gehele wereld. Het betreft doopboeken, begrafenisboeken, burgerlijke standen, notariële akten enz. Deze boeken zijn o.a. op microfilm gezet om ze te kunnen bewaren en vermenigvuldigen. De films zijn te bestellen tegen een klein bedrag (vnl. portikosten). Op ieder centrum is een catalogus aanwezig (op CD) die u kunt raadplegen. Deze catalogus staat ook op internet. De centra worden bemand door vrijwilligers en zijn beperkt open."

Ruwweg kunnen de te raadplegen genealogische gegevens ingedeeld worden in 2 groepen:
1) die, welke zijn aangeleverd door de leden van de kerk ('patron submissions').
2) die, welke afkomstig zijn uit andere bronnen

De gegevens van groep 1) komen terecht in de International Genealogical Index (IGI). Uit de IGI wordt echter niet duidelijk, wat het genealogische verband tussen personen is. Ook blijft de inzender anoniem, althans voor niet-leden. Vooral dat laatste is soms verdraaid jammer, want die inzender zou best eens over veel meer gegevens kunnen beschikken, die juist voor u van grote waarde zijn. Maar nee, het systeem voorziet daar niet in. Toch is er een sluiproute naar het adres van de inzender. De sleutel vormt het formulier 'Request for Photocopies', dat weinig gebruikt schijnt te worden, maar in ieder familiehistorisch centrum aanwezig is, al zal de baliemedewerker dat wellicht ontkennen. Bekijk de achterkant en vul het gedeelte 'Patron Submission' in met de gewenste gegevens (het gaat u niet zo zeer om die fotokopie, als wel om de naam van degene, die de familiegegevens heeft ingezonden). Juist die naam (met adres!) ontvangt u uiteindelijk samen met de 'patron submitted forms' terug! Het is natuurlijk niet gezegd, dat het adres nog klopt en ook niet, dat de 'patron' nog leeft. Maar meestal zal dat toch wel het geval zijn. Anders kan er gericht naar gezocht worden in electronische telefoonboeken, etc. Bel op en geniet van het gesprek. U hebt immers een gemeenschappelijke hobby: genealogie!

Geen opmerkingen: