Translate

28 september 2008

NBAS

Wat heeft de NBAS, de Nederlandsche Bond van Abstinent Studeerenden, die heeft bestaan van 1919 tot 1941, met genealogie te maken? Alles! Per slot van rekening zou ik zonder die bond zeer waarschijnlijk niet zijn geboren. Mijn ouders waren beiden enthousiaste en actieve leden, die bijvoorbeeld hebben meegeholpen bij de bouw van het NBAS Bondshuis in 1929/1930 in Oldebroek. Zij hebben elkaar bij die gelegenheden ontmoet. Het bewijs daarvoor vormen de foto's uit het album van mijn moeder, die ik kort geleden op internet heb geplaatst. Ontstaan als reactie op de eerste wereldoorlog kwam deze bond, die iedere leiding van volwassenen afwees, op voor een radikale vernieuwing van mens en samenleving. Geheelonthouding was geen doel, maar middel. Sport, roken, dansen en vrijen was taboe. Mijn ouders zijn meerdere jaren verloofd geweest, voor ze in 1936 trouwden. Zojuist schafte ik het boekje "Wij zijn jong, de aard' ligt open. NBAS tussen twee wereldogen" aan. Hierdoor hoopte ik beter te gaan begrijpen, wat mijn ouders dreef. Dat is ook vrij goed gelukt, het boek geeft veel achtergrondinformatie over de opvattingen en gedragingen van die tijd. Ook was er sprake van een radicalisering na 1930, wat zeker te maken had met de economische crisis. Heel veel namen van leden worden in het in 1969 verschenen boek niet genoemd (ook mijn ouders ontbreken), maar thuis werden toch vaak namen als Wim Thomassen (later burgemeester van o.a. Rotterdam) en Marius Maas genoemd, die ook aan dit boek hebben meegewerkt.

Wie meer over de NBAS wil weten kan zich wenden tot het NBAS archief. Het is geïnventariseerd. Bezoekadres: International Institute of Social History, Cruquiusweg 31, 1019 AT Amsterdam.

Geen opmerkingen: