Translate

30 juli 2014

Huizen en genealogie

Bron: Fotocollectie gemeentearchief Ede. De Berkenlaan in Ede 
omstreeks 1920 gezien in oostelijke richting. De huizen rechts
 werden in 1907 gebouwd door de Edese Bouwmaatschappij.
Mijn  vader is geboren te Ede op 1 mei 1908. Het precieze adres was alleen bij benadering bekend ('één van de vier Kazernestraten dichtbij het station') en volgens mijn vader was het huis al lang geleden gesloopt en bestond de straat ook niet meer. Het is ook geen wonder, dat hij het niet zo precies wist, want al na anderhalf jaar verhuisde hij met zijn ouders en jongere zusje naar Voorthuizen. Bovendien vermeldt zijn geboorteakte het adres ook niet. Het bevolkingsregister van Ede is in 1942 door brand verloren gegaan en het bleek ook nog eens, dat een Kazernestraat in Ede onbekend is (wel een Kazernelaan, al dan niet nieuw of verlengd). Zou ik er ooit achter kunnen komen, welk huis het precies was geweest?

Ik zou! Het begon met een bezoek aan de website van de gemeente Ede. Daar is sprake van een reconstructie van het bevolkingsregister en ik ben er maar eens in gaan rondneuzen. De persoonskaart van mijn vader was snel gevonden, evenals die van zijn zusje en van zijn ouders. Het woonadres in alle gevallen: Kazernestraat 2. Zijn ouders hadden zich daar op 4 october 1907 gevestigd. Maar wat ik vervolgens ook zocht en probeerde, een Kazernestraat bleef onvindbaar. Ik vond geen enkele plattegrond, vermelding of verwijzing naar deze straat. Een dezer dagen stelde ik een vraag aan het Gemeentearchief van Ede of men daar wist waar de Kazernestraat had gelegen. Prompt kreeg ik antwoord. Men kende de straat niet: "Er is jaren geleden door de heer Hartgers een overzicht gemaakt van oude straten en huisnummers naar huidige adressen. Daarin heb ik "Kazernestraat" niet kunnen vinden. Daarmee is een snelle oplossing niet mogelijk". Daarna het aanbod betaald onderzoek te laten verrichten, of zelf naar de studiezaal te komen. 

Die snelle oplossing kwam er toch, nota bene via de website van de gemeente Ede (Google is onbetaalbaar!). Want die meneer Hartgers bleek nog meer te hebben gedaan, o.a. wordt verwezen naar  "Handleiding bij het gebruik van de krantenknipselcollectie van de heer C. Hartgers”. Op blz. 146 van dat document het verlossende woord: In 1912-1913 is de straatnaam Kazernestraat gewijzigd in Berkenlaan!  Toen ging alles van een leien dakje. De Berkenlaan bestaat nog steeds en no. 2 eveneens. De huizenrij heeft de status van gemeentelijk monument. Veel meer over deze in 1906-1907 gebouwde huizen in het monumentenregister. Google Streetview tenslotte toont Berkenlaan 2 (het eerste huis naast het praktijkgebouw) in het jaar 2009. 


Een lastig raadsel is daarmee opgelost. Dit onderzoek brengt mij ertoe in een volgende bijdrage eens de huizen te laten zien, waar enkele van mijn voorouders hebben gewoond. Soms is daar een ontwikkeling in te ontdekken met betrekking tot de sociale klasse (oplopend of aflopend). Genealogie houdt zich bezig met onderzoek naar families en hun leefomstandigheden. Hoe zij waren gehuisvest is daar een essentieel onderdeel van.

1 opmerking:

Peter J.R. Vermaat zei

Misschien aardig om te weten dat men deze rij huizen (al of niet terecht) in de volksmond in Ede "de officierswoningen" noemt.