Translate

2 januari 2005

Ik ben blij, dat Antje zo oud geworden is!

Antje ontmoette ik voor het eerst in Amsterdam, om precies te zijn in het Gemeentearchief aan de Amsteldijk (zie foto), zo'n 12 jaar geleden. Antje was de moeder van Anna de Ruiter, u weet wel. Toen ik verder kennis met haar maakte, bleek dat ze getrouwd was met Adrianus de Ruijter, die handelde in aardappelen. Maar verder wist ze me niet veel te vertellen. Ze zei alleen, dat haar naam Scheen was, dat ze een echte Amsterdamse was en werkster van beroep. Toen verdween ze. Ik vond haar wel een interessante vrouw en wilde meer van haar weten. Hoe oud ze was bijvoorbeeld, uit wat voor familie ze kwam en zo. Maar helaas (ik was toch in het archief), ik vond niets over haar. En dat bleef zo vele jaren lang. Zou ze dood zijn? Ik kon er niets over vinden. Tot ik haar bij toeval weer terug zag, en gek, weer in het zelfde archief. Ze zei me toen, dat ze inwoonde bij haar dochter en schoonzoon, want ze was te oud om alleen te wonen, dat redde ze niet meer. O ja, en ze had zich indertijd vergist met haar achternaam, want eigenlijk heette ze Scheer en geen Scheen. Ik bedankte haar hartelijk. Korte tijd later kon ik met de rest van de familie kennis maken.

Antje Scheer is overleden en wel te Amsterdam op 25 mei 1873 op de gezegende leeftijd van 88 jaar en 7 maanden. Ik ben blij, dat ze zo oud geworden is. En waarom zeg ik dat? Omdat ze nog de invoering van het Bevolkingsregister heeft meegemaakt rond 1850 en ze daar dus nog in werd opgenomen. Met haar juiste naam Scheer. Zonder dat zou ik haar waarschijnlijk niet meer hebben gevonden. En dat nog wel bij toeval, want eigenlijk zocht ik in het Bevolkingsregister naar Van der Vliet. Nu vond ik snel haar overlijdens- en haar doopdatum, en daarmee haar voorgeslacht in IJsselstein en Utrecht. Beste lezers-genealogen, kijk dus vooral ook buiten de Burgerlijke Stand en de DTB en raadpleeg zo veel mogelijk andere bronnen. Het bevolkingsregister is een heel belangrijke bron! En hou rekening met verschrijvingen. In dit geval lag het helemaal niet zo voor de hand en in Amsterdam als grote stad met vreselijk veel namen in de registers moeilijk na te gaan. Maar in kleinere plaatsen, en bv. met lijsten in plaats van kaartenbakken is het gemakkelijker.

Geen opmerkingen: