Translate

15 januari 2006

Tirailleurs

Ook in de familie Hesselink was het niet altijd pais en vree. Zo kreeg Mathias Willem Frederik (in 1810 te Zutphen geboren als zoon van een welgestelde wijnhandelaar) het aan de stok met zijn ouders en besloot hij, waarschijnlijk uit protest, de wijde wereld in te trekken en huursoldaat te worden in het korps van de Belgische majoor Le Charlier (saillant detail: als drager van het Metalen Kruis had hij dus al tegen de Belgen gevochten in 1831. Ging hier de ruzie misschien over?). Le Charlier's korps droeg de naam "Tirailleurs van Portugal" (een tirailleur is een naar voren gezonden soldaat, die door voortdurend te schieten de vijand verontrust). Het bestond uit 8 compagnies, waaronder een compagnie grenadiers en een compagnie artillerie. Het was in dienst genomen door koningin doa Maria van Portugal, de dochter van de keizer van Brazilië, om een burgeroorlog uit te vechten met haar oom don Miguel, die de absolutisten achter zich wist. De operaties van het korps begonnen op 10 maart 1834 en duurden ongeveer 4 maanden. Ze worden beschreven in een brief van baron Sa de Bandetra:

"Nu de campagne gedaan is, is het mijn taak, alvorens afscheid te nemen van uw korps, om u te bedanken voor de manier waarop u uw korps geleid hebt gedurende de ganse periode dat u onder mijn bevel stond, dit zowel op het vlak van de discipline als op het slagveld. Te Serpa, als de weerstand van de vijand ons belemmerde de stad in een keer te veroveren, was het met die zelfde vastberadenheid en moed met de welke u de aanval bleef voeren. Waarvoor ik de eer heb gehad dit feit ter kennis te brengen van zijne majesteit hertog de Bragance opperbevelhebber van het leger. Te Saint-Bartholomé de Mecine, op 24 april, gedurende het lange gevecht dat we voerden, was het onmogelijk meer moed en doorzettingsvermogen te tonen dan deze van het korps van Belgische tirrailleurs. Gedurende de aanvallen van de vijand op Faro en Alhao, op 5 en 9 mei, hebben de eenheden in lijn gevochten op een uitmuntende wijze. Tenslotte gedurende de pijnlijke en lange mars gevolgd door de terugtochtvan de vijandelijke divisies die doorgedrongen waren in de Algarves, maar die ons toegelaten heeft deze zelfde divisie te ontwapenen heeft uw korps zeer veel discipline getoond. Ik vraag u om deze uitdrukking van mijn dank voor de ijver en interesse die u getoond heeft voor de overwinning van de koningin over te maken aan uw officieren korps. Aangezien ik overweeg om een rapport op te maken in dezelfde zin voor zijne Keizerlijke hoogheid, wens ik er de lijst aan toe te voegen van de officieren en soldaten van uw korps die, voor hun uitstekend gedrag op het slagveld, verdienen gedecoreerd te worden."

Mathias Willem Frederik is bij de slag te Sao Bartolomeu de Messines gesneuveld. Toen hij aan het hoofd van zijn dragonders een heuvel opreed, werd hij door een kanonskogel dodelijk getroffen. "Il était mort sur le champ d'honneur" meldde Le Charlier.

Risico van het vak.

De heuvels bij Sao Bartolomeu de Messines.

2 opmerkingen:

Gijs Hesselink zei

Nader onderzoek in o.a. de miliotaire stamboeken bracht nog het volgende aan het licht:

Zie stamboek 472: 3e Reg. Huzaren (1827-1831). Signalement:
Aangezicht ovaal, voorhoofd gewoon, ogen grijs, neus gewoon, mond gewoon, kin rond, haar en wenkbrauwen bruin, merkbare tekenen geen. Lengte 1 el, 7 palm, 8 duim (= 1,78 m).
Op 8 april 1831 vrijwillig geëngageerd als dragonder voor onbepaalde tijd, ingevolge aanschrijving van het Dep[artement van Oorlog d.d. 9 september 1830 No. 36.
Korporaal 16 mei 1831, wachtmeester 1 februari 1833.
Deed mee aan de 10 daagse veldtocht in Belgie. Metalen Kruis 13 juli 1832. In 1832 bij het mobiel leger bij gelegenheid van de opstand in Belgie. Op 7 september 1833 vermist bij de Eskadrons te velde en als deserteur afgevoerd.

De Belgische Militaire Expeditie te Portugal
(bron: http://www.geocities.com/belgianarmypre1914/portugal.html)

In 1832 was er een burgeroorlog aan de gang in Portugal tussen de constitutionele koningin doa Maria en haar oom don Miguel met de absolutisten achter zich. Doordat de koningin en haar vader, don Pedro de keizer van Brazilië, in moeilijkhedenverkeerde werd overgegaan tot de rekrutering van huurlingen in het buitenland. Voor onze toenmalige regering was dat de ideale gelegenheid om zich te ontdoen van zijn vreemdelingenbataljon dat wegens zijn tuchteloosheid berucht was. Dit bataljonwerd officieel ontbonden op 8 september 1832, doch het volledige kader met zijn manschappen trad in dienst van de koningin van Portugal. In oktober van hetzelfde jaar vertrok reeds een schip uit Oostende met het eerste contingent "vrijwilligers".
Een tijdje later werd een tweede keer gerekruteerd en wel onder de mensen van de strafcompagnieën en de bewoners van de Militaire gevangenis van Aalst. Zo kon een tweede eenheid worden opgericht, de zogenaamde Waalse Gardes, die zich spoedig bijhun voorgangers aan de Taag voegden. In een periode van enkele maanden, einde 1832 begin 1833, stuurde het jonge België ongeveer 1.100 man naar Portugal. Deze eenheden droegen in hun grote mate bij tot het succes van de krijgsmacht van dekoningin.
Om dit succes te bevestigen kwam Don Pedro nogmaals naar België om te rekruteren. Onze regering was, alweer om dezelfde reden, zeer gewillig en liet manschappen ronselen in de reguliere eenheden, maar vooral in het vreemdelingendepot, hetpartizanenkorps, de strafcompagnieën en te Aalst. Daarmee kon een eerste bataljon worden gevormd, een tweede werd opgericht en aangevoerd door majoor LE CHARLIER. Deze gewezen commandant van de "Tirailleurs van de Maas", die te Brugge eenonbewogen bestaan leidde als commandant van de Burgerwacht. Belust op avontuur en om de verveling te ontlopen bracht hij enkele oud bekenden bijeen, vulde dit aan met deserteurs en richtte "zijn" korps op dat de "Tirailleurs van Portugal" werdgedoopt. Tussen oktober 1833 en april 1834 werden nogmaals 1.100 man ingescheept richting Portugal
Op 23 januari 1834 ontvangt het Belgische korps het vaandel uit de handen van de koningin te Falmouth.
Het korps bestond uit 8 compagnies waaronder een compagnie grenadiers en een compagnie artillerie. De operaties van het korps beginnen op 10 maart 1834 en duurden ongeveer 4 maanden.

Gijs Hesselink zei

De nieuwe URL van de bron is: http://www.abl1914.be/regiment/portugal.htm