Translate

28 augustus 2006

Gemeentearchief Amsterdam

Eerder dit jaar heb ik deelgenomen aan een cursus genealogie voor gevorderden, georganiseerd door het Gemeentearchief Amsterdam. Op een paar woensdag-middagen werd verteld, hoe je gebruik kunt maken van een aantal minder bekende archiefonderdelen. Ik zit net in mijn aantekeningen te kijken en kom onder andere het volgende tegen:

Toegangsnummer 5031 (periode 1682-1815) bevat de ambtenboeken. Als voorbeeld werden de schuitvoerders genoemd. Ze staan erin vermeld, voor zover ze in stedelijke dienst waren. Daar moet ik zeker nog eens in gaan kijken, omdat mijn voorouder Gerrit Willemse Onderdijck (1634-1697) en zijn vader Willem Gerrits vlotschuitvoerders waren.
Met toegangsnummer 5033 (poorterboeken) was ik al beter vertrouwd. Er werd wel nog eens op gewezen, dat poorters altijd met gilden te maken hadden. Er bestaan fiches met de herkomstplaatsen van poorters (ook van de mensen die in ondertrouw gingen!) en daar ben ik in geïnteresseerd vanwege mijn belangstelling voor de plaats Varsseveld (zie mijn genealogische website). Binnenkort eens gaan besnuffelen! Er bestaan ook ingezetenenboeken (1670-1747), die met name de kleine middenstand betreffen. Verder domicilieboeken (1694-1794) met registers van personen, die zich tijdelijk buiten Amsterdam gingen vestigen.
Toegangsnummer 5039 betreft het Archief van de Thesaurieren Ordinaris (17e en 18e eeuw). Dit gaat over belastingen en bevat een groot aantal registers. Vooral onroerend goed komt er in voor.
In het politiearchief is o.a. het archief van de vreemdelingendienst na 1849 te raadplegen, terwijl het archief van de sociale dienst 300000 dossiers bevat, o.a. de steundossiers over de periode ca. 1870-1965.

Al met al weer genoeg voor een aantal genoegelijke uurtjes in het archief. Bent u er ook? Denkt u er wel aan, dat het archief in de eerste maanden van 2007 verhuist naar gebouw De Bazel in de Vijzelstraat. De website van het Amsterdamse archief is bereikbaar door hier te klikken. Vervolgens kunt u op trefwoord zoeken in de gehele, zeer uitgebreide inventaris.

Geen opmerkingen: