Translate

4 april 2010

Vijf generaties terug en vooruit

Mijn oudvader (dat is de vader van mijn betovergrootvader) Willem Frederik Hesselink heeft tijdens zijn leven (1774-1852) bepaald aan mij gedacht, toen hij een overzicht opstelde van zijn 11 kinderen, incl. jaar van geboorte, dag en uur van geboorte, wanneer gedoopt, door wie gedoopt en naar wie zij zijn vernoemd. Hij moet hebben geweten, dat latere familiehistorici van zulke gegevens zouden smullen. Laten wij daar lering uit trekken en ook zo secuur op schrift stellen, wat genealogen in de generaties die na ons komen zal interesseren. Gun zo ook hen het plezier van betrouwbare, gedetailleerde informatie over hun voorouders, die 100 of 200 jaar eerder hebben geleefd. Over ons dus. Want bijna iedere generatie brengt wel een familielid voort, die er een genealogische hobby op na houdt.
Mijn oudvader heeft dat inderdaad prachtig gedaan, zoals hier is te zien. Op de achterzijde van het blad beschrijft hij onder meer de geboorte van zijn jongste kind en ook haar overlijden een jaar later. In dit speciale geval lieten zijn vrouw en hij de naamgeving over aan de predikant. Het kindje was 2 maanden te vroeg geboren, omdat het slecht met de moeder ging (zij is 14 dagen later overleden). Het meisje was 'zwak en teder zonder voorbeeld', 'een engelagtig wigt'. De naam moest troost en bemoediging schenken en het werd dus Josephine Benjamine. Het kind werd op zondag op het stadhuis van Zutphen aangegeven.
Tevens weet ik nu zeker, dat GIJS'geneaLOG een andere naam zou hebben gehad, als Willem zijn 7e kind niet naar diens oom en tante (Herman Hesselink, gehuwd met Gijsberta van den Ham) zou hebben genoemd. Zo heeft hij meer interessante familiegegevens verstrekt, die mij als genealoog van de familie nu ongelofelijk goed van pas komen. Dat moet hij 200 jaar geleden hebben voorzien. Bedankt, oude opa Willem! En succes, mijn opvolgers van het jaar 2210! Of zo.

Het portret stelt Engbertus Engberts voor, geschilderd door zijn schoonzoon Herman Gijsbert Keppel (particuliere collectie).

Geen opmerkingen: