Translate

20 juni 2005

In Memoriam Johanna van der Vliet

20 september 1908 -
20 juni 1965

Johanna, of liever Joos van der Vliet was een bijzondere vrouw, in elk geval voor mij. Zij was namelijk mijn moeder, die veel te vroeg tijdens een vakantie in Zwitserland verongelukte. Zij werd slechts 56 jaar. Een bijzondere vrouw dus. Zij is geboren in Scheveningen, maar haar ouders waren eigenlijk echte Amsterdammers en dan nog wel Jordaners. Vader Jurriaan kwam voort uit een geslacht van timmerlieden (zeg maar kleine aannemers), maar hij koos voor een baan op kantoor als administrateur bij de uitgeverij 'Vrede'. Moeder Johanna Cornelia Snel was de dochter van een boekdrukker en letterzetter. Joos was de vierde in een gezin van 6 dochters en een jong gestorven zoontje. Haar ouders kwamen o.a. door zijn werk bij Vrede in aanraking met de Rein Leven beweging van Lodewijk van Mierop, Felix Ortt en Prof. Jacob van Rees (klik hier om meer te vernemen over Van Rees, Ortt en de beweging - Joos' hele leven is erdoor beïnvloed). Zij waren dan ook overtuigde pacifisten, vegetariërs en geheelonthouders. Na de verhuizing van de uitgeverij naar Amersfoort werd Jurriaan daar vertegenwoordiger van in Blaricum. Hij had daar een kleine boekwinkel, maar was helemaal geen zakenman. Wel idealist. De meisjes bezochten de Humanitaire School in Laren van prof. van Rees. Daarna bestonden voor met name hun moeder maar twee mogelijkheden voor een vervolgopleiding, namelijk de kweekschool of de verpleging. Joos koos voor het eerste en rondde deze opleiding met succes af. Helaas bleek al gauw, dat ze minder geschikt was voor het vak van onderwijzeres en ze heeft dit ook maar korte tijd uitgeoefend. Rond haar 20ste ontmoette ze haar latere man en mijn vader Herman Gijsbert Hesselink en wel bij de NBAS (Nederlandsche Bond van Abstinent Studeerenden). Na een lange verlovingstijd trouwden zij in 1936. Zij kregen 3 zoons en een dochter. Gedurende de oorlogsjaren 1940-1945 woonde het gezin in Rotterdam. Kort na de oorlog kwam Joos door haar zuster in kontakt met de Jehovah's Getuigen, waarbij zij zich in het begin van de 50'er jaren definitief aansloot. Religie werd erg belangrijk in haar leven. Daarnaast hield zij zich bezig met natuurgeneeswijzen en ik herinner mij bv. aardappelsap en Luvos Heilerde. Zij adviseerde ook anderen in deze zaken. Zij was sociaal voelend, leidde een eenvoudig leven en had weinig materiële behoeften. Financieel heeft zij het steeds goed gehad, behalve bij haar ouders thuis dan. Joos van der Vliet overleed precies 40 jaar geleden. Haar lichaam werd overgebracht van Zwitserland naar Nederland en gecremeerd te Dieren, waar haar urn nog steeds is begraven, naast die van haar oudste zus, de in 1987 overleden Femia.

Crematorium Dieren - urnengraf

Geen opmerkingen: