Translate

27 september 2006

Bijbelse genealogie

Titelblad van de eerste druk van de Statenvertaling (1637)
Wanneer ik in een internet zoekmachine intik "Bijbelse genealogie" of "Biblical genealogy", dan komt er van alles en nog wat tevoorschijn. Probeert u het ook maar eens. Al snel blijkt, dat het meeste tamelijk oninteressant of zelfs onzinnig is. Maar een paar websites zijn mij positief opgevallen, en wel in de eerste plaats het artikel Genealogy (in the Bible) uit de Catholic Encyclopedia. Ik haal er enkele punten uit:

 • De veel gebezigde term "geslachtsregister" (bv. in Genesis 5:1) betekent eigenlijk "geschiedenis van". Het zijn geen genealogische tabellen in de huidige betekenis van het woord, maar eerder verkorte en rudimentaire levensbeschrijvingen.
 • In primitieve talen had ieder woord een betekenis. Alle namen in de bijbelse genealogieën duiden dezelfde persoon aan, maar deze kunnen afwijken van de oorspronkelijke naam.
 • Namen kunnen niet alleen personen, maar ook families, stammen, volken en zelfs een land aanduiden.
 • Wanneer namen in bijbelse genealogieën specifieke personen aanduiden, kan het zijn, dat de relaties alleen wettige betreffen (dus niet altijd biologische).
 • Vreemdelingen, die deel uit maakten van een familie of stam werden tot de nakomelingen gerekend.
 • Er mag van worden uitgegaan, dat de kunst van het schrijven tot eeuwen na Noach nog niet was uitgevonden. Mondelinge overlevering en herinnering waren de bronnen (wat aan de betrouwbaarheid niets hoeft af te doen). Om ervoor te waken dat namen werden toegevoegd of vergeten maakte men gebruik van standaardgetallen, zoals 70 nakomelingen, 70 volken. Ook het getal 10 komt vaak voor.
 • De term 'zoon van' kan ook betekenen "van een van de voorvaderen" (hoeft dus niet te slaan op de eigen vader).

Wat was het belang van de geslachtsregisters?

 • Om aanspraak te kunnen maken op bepaald familiebezit.
 • Het bepaalde de bloedverwantschap.
 • Priesters en Levieten konden hun afstamming ermee aantonen om hun functies te mogen uitoefenen.
 • De genealogie van de stam Juda en in het bijzonder van het huis David werd het belangrijkst geacht, gezien de profetie, dat de Messias hieruit zou worden geboren.

Andere websites, die mij opvielen zijn o.a.

Alleen dit onderwerp is al een goede reden om de Bijbel weer eens open te slaan!

1 opmerking:

Joop Greve zei

Een interessante getallen reeks te beginnen met de sterfdatum van Adam t/m die van Noach is te vinden op internet onder de titel "The Great Reversal"by Ano. Open dan het geschrift Pi-Phi waarin de inleiding een diagram van het geslachtregister is gegeven. De opbouw van die getallen kan geen toeval zijn. Misschien weet iemand de betekenis daarvan? E-mail: joomel@hetnet.nl