Translate

9 april 2006

Homohaat

De door mij zonder enige twijfel het vaakst geraadpleegde website is Geneaknowhow.net, en dan vooral het onderdeel Digitale Bronbewerkingen. Neem een kijkje! Verwezen werd naar een webpagina, met daarop een lijst van terechtgestelde (vermeende) homosexuelen in het Groningse dorp Faan in 1731. Verbijsterend om te lezen. De hoofdverdachten werd het gezicht met fakkels geblakerd, alvorens ze aan de paal werden gewurgd en hun lichamen verbrand. In totaal werden 21 mensen geëxecuteerd. Enkele 13-jarige jongens werden levenslang opgesloten. Hier het volledige document. Onvoorstelbaar, dat dit in een 'beschaafd' land als het onze nog in die tijd kon gebeuren. Nog onvoorstelbaarder, dat zulke praktijken ook thans nog in tal van landen aan de orde van de dag schijnen te zijn.

De executie was het werk van de beul. Hij zal vast en zeker een goede dag hebben gehad in 1731, want hij moest natuurlijk wel worden betaald. De een z'n dood is de ander z'n brood, nietwaar. Ik kan u verzekeren, dat het zeer goed betaald werk was, getuige een gespecificeerde rekening à ƒ210 van de beul Frans Diepenbroek uit 1746, te zien op de site van het Amsterdamse gemeentearchief. Toen ging het 'maar' om 1 doodvonnis en 7 lijfstraffen.

Literatuur: PROTESTANTS FUNDAMENTALISME IN HET GRONINGSE FAAN, geschreven door Koert ter Veen. Hij belicht de achtergronden van het bloedbad.

Geen opmerkingen: