Translate

1 januari 2007

Nefretete

Over de artikelenserie Dubbelgangers uit de jaren '30 van de vorige eeuw van de hand van prof. J.F. van Bemmelen schreef ik al eens eerder (zie archief oktober 2005). Een aardig verhaal in dit verband is de treffende gelijkenis tussen de Egyptische koningin Nefretete, die leefde rond 3000 jaar voor onze jaartelling, en een Engelse stenotypiste, Miss E.C. Butt. Nefretete moet indertijd zo'n beetje de mooiste vrouw in het Nijlgebied zijn geweest. De antropoloog Dalton ontdekte de grote gelijkenis en demonstreerde deze wetenschappelijk in het Brits Museum. Hij hield daar een lezing over dubbelgangers, toen mej. Butt de zaal binnenkwam met eenzelfde hoofdbedekking als Nefretete (een kopie van het beroemde beeld stond op tafel). Haar gelaatstrekken, de neuslijn, de mond en speciaal de ogen wezen op een dusdanige gelijkvormigheid met het gezicht van koningin Nefretete, dat de twee niet van elkaar te onderscheiden waren. Dalton verwees naar de theorie van prof. van Bemmelen, dat dubbelgangers op de een of andere manier met elkaar verwant moeten zijn. Miss Butt zou dus Egyptische voorouders moeten hebben gehad. Ik vond dit in de historische krantencollectie van de KB, en wel stond het in Het Vaderland van 15-2-1930. Dit is toch een sensationele vondst! En in ieder geval een aardige theorie.

Ieder mens heeft volgens deze wetenschapper Dalton een of meerdere dubbelgangers, alleen weet hij of zij het niet. Een jaar of wat geleden ontmoette ik diverse malen een studiezaalambtenaar op het gemeentearchief van Amsterdam, die maar niet kon geloven, dat ik niet een bepaalde persoon uit Winterswijk was. Ik zou daar werkelijk sprekend op lijken. Nou ligt Winterswijk in de Achterhoek, en mijn voorouders in rechte mannelijke lijn komen uit die streek (Varsseveld om precies te zijn), dus die gelijkenis zou best genetisch bepaald kunnen zijn. Als ik tenminste Dalton en Van Bemmelen mag geloven. En dat doe ik wel een beetje.

Geen opmerkingen: