Translate

31 januari 2007

Taal verandert

Leesplankje in Brabants dialect. Ziet er anders uit dan het origineel, nietwaar?

Kunt u nog vlot de Statenvertaling van de Bijbel lezen en begrijpen? Ik niet. Toch was het ooit in het officiële Nederlands geschreven. Taal verandert, dat weten we al lang. Nieuwe spellingen zijn ook niet van de lucht geweest. Er is zelfs ruzie tussen het groene en het witte boekje. Het is voor een stamboomonderzoeker vaak niet gemakkelijk oud schrift te lezen. De vorm van de letters was anders, evenals de gebruikte uitdrukkingen. Een woordenboek zou handig zijn. Nou, dat bestaat, zelfs online. Ik verwijs bijvoorbeeld naar de site Middeleeuws- Nederlands, waar middeleeuwse woorden worden vertaald in hedendaags Nederlands. Sinds enkele dagen beschikbaar is het Woordenboek der Nederlandse Taal op internet. Binnen dit project van de afdeling Taalbank van het Instituut voor Nederlandse Lexicologie (www.inl.nl) worden de wetenschappelijke woordenboeken van het oudere Nederlands zowel individueel als gecombineerd bevraagbaar gemaakt. Ondanks het feit, dat je inloggegevens moet opgeven (ik hou daar niet zo van) is het een geweldig nuttig hulpmiddel. Van harte aanbevolen! Maar neem ook eens een kijkje op Genea-Lokaal.

Geen opmerkingen: