Translate

1 februari 2008

Enkele naam

In september 2006 en januari 2007 schreef ik over de dubbele achternaam Keppel Hesselink en de op zakelijke overwegingen gebaseerde beslissing van mijn overgrootvader deze vanaf 1884 niet meer te gebruiken en als Hesselink verder door het leven te gaan. Dat is de officiële versie in ieder geval. Maar er moet meer aan de hand zijn geweest en dan denk je al gauw aan heibel in de familie. Van mijn oudtante Egberdina Anna Hesselink (1884-1976) is bekend, dat ze de naam Keppel Hesselink absoluut niet kon horen, maar de reden heeft ze naar mijn weten nooit verteld. Ook mijn inmiddels hoog bejaarde ooms en tante weten niet het fijne van de zaak.

Niet alleen mijn overgrootvader Cornelius Dasse, maar ook zijn broer en compagnon Willem Frederik, leverde in 1884 zijn dubbele naam in. En dat het ook bij hem, dan wel zijn nakomelingen, inderdaad diep zat, mag blijken uit bijgaande foto van een pagina uit de bijbel, die hij in 1869 ter gelegenheid van zijn huwelijk ontvangen had. Hij (ik vermoed dat hij het zelf was) heeft de naam Keppel gewoon uit de pagina gesneden! De bijbel had natuurlijk ook gewoon weggegooid kunnen worden, maar dat deed je niet.....
Heibel dus, maar met wie? Laat ik het rijtje mogelijke kandidaten eens nalopen:
1) Hun vader? Om verschillende redenen is dat nogal onwaarschijnlijk.
2) Een van hun drie
broers? Herman noemde zich eveneens alleen nog maar Hesselink, dus die valt af. Hendrik overleed in 1899, maar kan het niet zijn geweest, o.a. vanwege het feit, dat diens kinderen in 1899 bij Willem kwamen wonen. Blijft over Jan Fresemann Keppel Hesselink, die inderdaad de wijnhandel in Arnhem bezat, die aan particulieren verkocht. Hij moet welhaast de 'boosdoener' zijn, mede gezien het feit, dat bij zijn gouden bruiloft in 1925 geen van zijn toen nog levende broers en zusters aanwezig was. Maar wat er precies aan de hand was? Ik zou het niet weten. Een andere persoon kan ik ook niet verzinnen.

Is er een ver familielid, dat licht op deze zaak kan werpen?

1 opmerking:

Richard Keijzer zei

Dag Gijs,

Ik zie in de Geldersche Courant van 1909 (online via archief Nijmegen) dat de garnizoenscommandant van Venlo de naam Keppel Hesselink droeg. Ken je die meneer?