Translate

7 november 2007

DNA onderzoek

Zin in een Hesselink DNA test? Ik wel misschien. Het gaat om het volgende:

Zoals elders op deze site wordt uitgelegd, is mijn familie Hesselink, anders dan verreweg de meeste andere families met deze naam, niet van boerenafkomst. Althans, na 1600 komen nauwelijks boeren in de familie voor. Het verhaal gaat verder, dat rond 1600 een meneer Hesselink (mijn voorvader dus) vanuit de omgeving van Borken om geloofsredenen naar deze kant van de grens trok en zich in Varsseveld vestigde. De familie is sindsdien steeds protestant (nederduits gereformeerd, later hervormd) gebleven.

Deze historie lijkt sterk op die van een andere Hesselink familie, die omstreeks dezelfde tijd vanuit Bocholt (dat niet ver van Borken ligt) naar Nederland kwam. Deze mensen gingen naar steden als Deventer, Kampen, Enkhuizen en veel later vooral ook naar Groningen en de provincie Friesland. Eveneens geen boeren, eveneens protestant (maar in dit geval doopsgezind) en met een familiewapen, dat sterk lijkt op of zelfs identiek is aan het wapen van mijn familie. Het gaat dan speciaal ook om de oudste vorm daarvan, het Christusmonogram oftewel de omgekeerde "antieke 4". Een verwantschap is dan ook op z'n minst niet uit te sluiten. Alleen, hoe kom je daar achter? De archieven hebben tot op heden geen uitsluitsel kunnen bieden. Een eventuele gemeenschappelijke voorvader moet ook ruim voor 1600 hebben geleefd en de bronnen zijn uiterst schaars.

DNA onderzoek kan het bewijs, of in ieder geval sterke aanwijzigingen opleveren, dat een familieband tussen laten we zeggen "Borken" en "Bocholt" al dan niet bestaat. Wanneer u Hesselink heet en in directe mannelijke lijn afstamt van de doopsgezinde mensen uit Bocholt (en ik weet, dat in Nederland nog zulke mannen rondlopen), en ook u nieuwsgierig bent, of in dit geval sprake is van in feite één familie, laat u dat dan weten. Vervolgens kunnen we dan overleggen, hoe we een eventueel DNA onderzoek het beste kunnen aanpakken.

Interessante links over DNA onderzoek in de genealogie zijn o.a. (maar er is op internet veel meer over te vinden):Geen opmerkingen: