Translate

15 september 2005

Vive Napoleon!

Terug naar Napoleon Bonaparte. Wat een invloed heeft deze man gehad, niet alleen in Frankrijk, maar zeker ook in veel andere Europese landen, Nederland niet in de laatste plaats. Naast heel wat andere zaken heeft hij, met zijn regime, ervoor gezorgd, dat wij in Nederland vaste achternamen hebben. Een zegen voor genealogen trouwens, die graag hadden gezien, dat bijvoorbeeld Karel de Grote dit al rond 800 na Chr. zou hebben bedacht. Nu is het in het onderzoek naar familierelaties heel vaak behelpen met patroniemen. Zoon Johannes van Machiel en Maria ging door het leven als Johannes Machielsz, en misschien ook wel als Jan Michielsz. Dat is vooral dan lastig, wanneer in een bepaalde plaats of streek veel Michiels en Jannen voorkomen. En bij de dochters was het niet anders. Nee, genealogen houden van vaste familienamen, en die kwamen vooral in de steden ook voor de tijd van Napoleon gelukkig al vaak voor. Maar in 1811/1812 moest iedereen in Nederland eraan geloven, aan de familienaam. Wie dat om de een of andere reden in dat jaar niet had gedaan, kreeg in 1826 een herkansing. Je kon als naam laten registreren, wat je maar leuk vond. Daar zijn aardige vondsten van bekend. Meestal koos men als familie voor een en dezelfde naam, maar dat hoefde niet. Een voorbeeld van het laatste zijn de kinderen van Rienk Fetzes en Lubrig Martens. Dit stel was in 1750 getrouwd in Oudega (Friesland) en kreeg een aantal kinderen. Hoeveel dit er waren moet ik nog uitzoeken, maar 3 zoons zijn mij bekend, nl. Fetze Rientses, Marten Rientses en Klaas Rientses. Deze waren in 1811 al op middelbare leeftijd, toen zij dus een naam moesten kiezen. En zij kozen alledrie een andere: Fetze zou verder als Reitsma door het leven gaan, Marten als Stilma en Klaas als Zuidstra. Daarmee stond ook voor al hun nakomelingen de achternaam vast. En de andere broers en zusters kwamen misschien met nog weer andere namen op de proppen. Maar zoals gezegd, dat moet ik nog uitvlooien. Of weet u daar meer over? Laat het hier weten!

1 opmerking:

Gijs Hesselink zei

Inmiddels ben ik er achter gekomen, dat zus Beeuw Rientses ook Reitsma is gaan heten, terwijl zus Jeltje Rientses in 1815 zonder achternaam is overleden. Afgezien van een jong gestorven broertje bestond het gezin waarschijnlijk dus uit deze 5 kinderen. Het is aan te nemen, dat moeder Lubrig Martens officieel ook al als Reitsma is geboren en twee van haar kinderen dus haar naam hebben aangenomen.