Translate

16 februari 2006

Oom-nicht huwelijk

De zaakwaarnemer Jacobus Hesselink was in 1834 een 68-jarige weduwnaar uit Rotterdam (zijn eerste vrouw overleed al in 1811), toen hij daar in het huwelijk trad met Maria Elsje Riskemulder, die toen 41 jaar oud was. Voor de bruid was het het eerste huwelijk, hoewel zij in 1818 een zoon had gebaard, die net geen 4 jaar oud is geworden. Vader onbekend. Een bijzonder huwelijk, omdat de partners oom en nicht van elkaar waren. De bruid was immers de dochter van de bruidegom's zuster. Een dergelijk huwelijk tussen zulk nauwe bloedverwanten kon niet zo maar worden gesloten, nee, je had de toestemming nodig van Wij Willem, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, Groot-Hertog van Luxemburg, enz., enz., enz. In dit geval werd die vlot verleend. De mogelijkheid van kinderen uit dit huwelijk was dan ook, gezien de leeftijd van het stel, vrijwel te verwaarlozen. Wee hij die er slecht over denkt, maar was hij misschien in 1818 al de vader van dat vroeg overleden jongetje?

Geen opmerkingen: