Translate

5 september 2006

Iconografie

Iconografie? Moeilijk woord! Is daar niets eenvoudigers voor te bedenken? Dat valt niet mee, een uitvoerige beschrijving van wat het begrip inhoudt is te vinden op o.a. Wikipedia. De letterlijke vertaling is beeld-beschrijven. Vooral een kunstwerk beschrijven, dateren en toeschrijven aan een kunstenaar. De iconografie van christelijke heiligen, zoals in dit geval Thomas, is maar een van de vele vormen. Voor genealogen interessant is het Iconografisch Bureau, dat al jaren geleden is samengegaan met het Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie (RKD). Tegenwoordig is het gevestigd op de begane grond van het Koninklijke Bibliotheekcomplex in Den Haag, vlakbij het Centraal Station en het Nationaal Archief. Aan het Iconografische Bureau heb ik dan ook onlangs, samen met 'fotoneef' Docman, een bezoek gebracht. Zij beheren daar namelijk familiefoto's en portretten van vele duizenden landgenoten. Hoewel onze gezamenlijke collectie van historische familiefoto's er best zijn mag, hoopten wij aanvullende afbeeldingen aan te treffen. Dat bleek gelukkig ook het geval te zijn. Er zijn uitgebreide kaartsystemen en vele namen zijn ook al in elektronische gegevensbestanden op te zoeken. Van een beperkt aantal foto's hebben wij scans besteld, die binnenkort (na betaling van de niet onaanzienlijke kosten) zullen worden geleverd, en wel per email. Een van die portretten is dat van Harmina/Hermina Hesselink (1767-1852). Op dat moment was ons nog niet bewust, dat het ook al op internet is te vinden op de website van Coops. Daar is ook een beschrijving te vinden van de maker van het portret, de rondtrekkende schilder Theodoor Bohres. Hermina Hesselink was een zuster van mijn voorvader, de Zutphense wijnhandelaar Willem Frederik Hesselink. Ik vind het heel leuk te kunnen zien, hoe zij er uitzag. Helaas heb ik nog geen portret ontdekt van Willem Frederik, wel van diens zoon Herman Gijsbert, die ik hier al vaker heb getoond.

Een bezoek aan het Iconografisch Bureau kan ik zeker aanbevelen. De studiezaal is goed ingericht, toen wij er waren was het heel rustig en was er dus geen gebrek aan computers. Bij drukte zal dat echter wel het geval zijn. Volgens de medewerkers zal dat euvel binnenkort ook worden verholpen.

Geen opmerkingen: