Translate

18 september 2006

Zaynab

Arabische kalligrafie van de naam van Mohammed. Het is onder moslims niet gebruikelijk om Mohammed af te beelden (Bron: Wikipedia).

Een nicht van mij heet Zaynab. Dat klinkt nogal uitheems, en dat is zij in zekere zin ook. Zij is met een andere naam geboren uit Nederlandse ouders, maar toen zij trouwde met de Marokkaan Mohammed, kreeg zij ook een islamitische naam, en welke kon dat beter zijn dan die van twee van een dozijn vrouwen van de Profeet Mohammed? Zaynab dus. In Utrecht maakt zij zich zeer verdienstelijk in de dialoog tussen Moslims en Christenen.

Enige tijd geleden heb ik haar gevraagd, of zij wist, of in Marokko genealogie wordt bedreven op een manier, die vergelijkbaar is met de onze. Uit haar antwoord haal ik het volgende aan:

"Vanaf ongeveer 1912 zijn in Marokko familienamen geregistreerd. Voor die tijd werd er niks over de 'gewone' families vastgelegd. Veel Marokkanen moeten er nog steeds weinig van weten. Daar speelt ook mee dat men zich er zeer sterk van bewust is dat kennis van een naam macht over die persoon betekent, daar nog naast het analfabetisme dat nog steeds doorwerkt". En verder: "Voor een deel wijt ik dat dus aan onwetendheid, voor een deel aan een nog sterk aanwezig bewustzijn van de heiligheid van het woord. Je begrijpt dat ik dat bewustzijn dat in het westen vaak bijna verdwenen is zeer respecteer en de onwetendheid verfoei".

Vervolgens verwees zij mij naar een vriendin, die misschien in staat zou zijn mij beter te helpen.

In het laatste nummer van Genealogie (jaargang 12, nr. 3, uitgave CBG) staat een artikel met de naam "Voorouders van verre", waarin wordt aangekondigd, dat tussen nu en 2008 zes genealogische handleidingen zullen verschijnen, die zich richten op genealogisch onderzoekers met respectievelijk Molukse, Marokkaanse, Indische, Antilliaanse, Surinaamse en Turkse wortels (Marokko verschijnt in de komende winter). Dat lijkt mij een goede en zeer interessante zaak. In het artikel wordt al uitgelegd, welke voetangels en klemmen te verwachten zijn bij het onderzoek in Marokko. Het zijn er vele. Pas sinds 1954 moet iedere Marokkaan nu één voor- en één achternaam aannemen. Toch wordt daarnaast de afstammingslijn nog veel gevoerd.

Geen opmerkingen: