Translate

16 maart 2008

Egodocument

Tot mijn groot genoegen heb ik hier een bijzonder schrift met hard kaft liggen. Het is gevuld met notities van mijn betovergrootvader, die leefde van 1811 tot 1888. Het begint op 8-1-1842, een week na de geboorte van zijn tweede kind. Als inleiding schrijft hij: "Geboorte- trouw en sterfdagen Voornamelijk betreffende Herman Gijsbert Keppel Hesselink deszelfs vrouw E.A. Viëtor enz. welk boek door eerstgenoemde in navolging zijns Vaders W.F.H. is aangelegd en begonnen den 8 January 1842."

Helaas weet ik niet, waar dat boek van zijn vader is gebleven. Ik zou het dolgraag ook hebben gelezen. Maar hij vertelt wel wat over zijn grootouders (Hendrik Hesselink te Zelhem en Henrietta Keppel) en ouders (Willem Frederik Hesselink en Sara Helena Hoffman) en ook over zijn broers en zusters. Verder beschrijft hij vrij uitvoerig, soms tot in details, de omstandigheden, waaronder zijn talrijke kinderen zijn geboren. Plaats van handeling: Zutphen en Warnsveld. Maar hij verhaalt soms ook over het dagelijks leven, zijn zorgen en beslommeringen. Een echt dagboek is het over het algemeen niet, misschien is het woord kroniek meer op z'n plaats. Ook ontbreken bepaalde pagina's, bijvoorbeeld betreffende mijn overgrootvader Cornelius Dasse. Volgens een aparte notitie zijn deze door zijn vader aan hem gegeven en uit het boek verwijderd.

De komende tijd zal ik hier fragmenten uit dit echte egodocument weergeven. Zoals u weet is het mijn doel overledenen weer een beetje tot leven te wekken. Zo'n schrift is daarvoor bij uitstek geschikt. Het geeft een heel aardige blik op het reilen en zeilen van een welvarende, maar zeker niet steenrijke burgerfamilie in het midden van de 19e eeuw. Tot gauw!

Geen opmerkingen: