Translate

29 december 2007

Alvazaal

Mijn overgrootvader Cornelius Dasse Hesselink (1852-1917) handelde in Spaanse en Portugese wijnen en sherry. De oplettende lezertjes zullen zich dat weten te herinneren. Het monumentale pand in Arnhem is op deze foto uit 1903 afgebeeld. Nou was het niet alleen maar een 'gewone' groothandel, maar het pand herbergde ook een museum met allerlei Spaanse en Portugese voorwerpen, het beroemde Spaansch-Portugeesch Museum. Te denken valt aan keramiek, tektoniek (geologische dingen), bijouterien, planten, dieren en mineralen, en tevens boeken en plaatwerken. Mijn overgrootvader had dit alles in de loop der jaren naar Nederland gestuurd. De ruimte, die daarvoor vanaf 1882 werd gebruikt werd de Alvazaal genoemd. De archivaris van de Alvazaal, J.K.T. Timmermans van Abcoude, heeft een catalogus vervaardigd, die ik een dezer dagen op de kop kon tikken. In het voorbericht noemt hij, dat in "Van Hasselt's Arnhemsche Oudheden" wordt verteld, dat vroeger Graaf Wilhelm Frederik van Nassau, stadhouder van Friesland, eigenaar was en dat 21 juli 1672 Lodewijk XIV aldaar Condé bezocht, die er met een wond aan den linkerarm neêrlag. In deze zaal werd vroeger cour (hof) gehouden en recht gesproken, terwijl de overlevering vermeldt, dat Alva bij zijn verblijf in Arnhem er woonde, naar wie de zaal haar naam kreeg en behield. De zaal was in oud-Hollandse stijl gebouwd en ingericht. Het plafondwerk in Hollands rococo uit de hand gemaakt. De wanden waren voorzien van rood damast zijden behang. Onder de zaal met aangrenzende spreekkamer bevond zich de crypta, waar velerlei wijnsoorten werden bewaard. In vroeger tijden was het de gevangenis geweest. Het pand is in 1917 afgebroken.

Geen opmerkingen: