Translate

19 oktober 2005

Dubbelgangers

Bemmelen, Johan Frans van, dierkundige (Groningen 26-12-1859 - Leiden 6-8-1956). Zoon van Jakob Maarten van Bemmelen, scheikundige, en Maria Boeke. Gehuwd op 8-7-1897 met Adriana Jacoba Paulus (1873-1945). Uit dit huwelijk werden 1 zoon en 2 dochters geboren.

De anthropoloog en zoöloog Prof. J.F. van Bemmelen uit Groningen, na zijn pensionering directeur van het Nederlandsch Bio-Genealogisch Instituut in Den Haag, heeft in de jaren '30 van de vorige eeuw een serie artikelen "Dubbelgangers" geplaatst in de krant Het Vaderland. Uit het verslag van een lezing haal ik het volgende aan:


"Dubbelgangers zijn afkomstig uit de afstamming van eenzelfde voorouder, langs verschillende lijnen, in verschillende generaties. Maar één bepaalde voorouder hebben ze gemeen. De gelaatsgelijkenis berust op overerving van de gemeenschappelijke voorvaderen. Niet slechts langs de zg. rechte lijn, de vaderlijke lijn, wordt ze aangebracht; biologisch toch zijn alle familielijnen gelijkwaardig en er is geen enkele reden om voorrechten toe te kennen aan de enige rechte lijn, omdat bij ons nu eenmaal het kind de naam van zijn vader draagt. De zogenaamde sprekende gelijkenis wordt overgebracht door personen, die zelf het type niet of veel minder vertonen, 't bekende verschijnsel van het overspringen, het atavisme. Maar op de regel van de overerving van gelaatstrekken zijn die sprekende gelijkenissen de uitzonderingen, de uitersten. "

De serie "Dubbelgangers" vind ik zelf zeer de moeite waard om te lezen en te bekijken. Dat de gepresenteerde voorbeelden gedeeltelijk ook familie van mij betreffen maakt het voor mijzelf des te leuker, maar zal aan uw plezier zeker niets afdoen.

Geen opmerkingen: