Translate

12 november 2006

Emigranten

Het regeringsschip "Groote Beer" volgepakt met emigranten vertrekt in 1952 vanaf de Rotterdamse Wilhelminakade naar Canada.

Emigratie naar Amerika is iets, wat zeker sinds het midden van de negentiende eeuw voor Nederlanders bijna aan de orde van de dag is geweest. Vele tienduizenden zijn naar de Verenigde Staten en Canada vertrokken om nooit meer naar het verre vaderland terug te keren. Voor genealogen werpt dit speciale problemen op. Waar gingen de mensen naartoe? En wanneer vertrokken ze precies? En hoe? Trouwden ze daar en kregen ze nageslacht? Lastig lastig. Natuurlijk zijn er wel hulpmiddelen. Allereerst de sites Ellis Island en Castle Garden, waar passagierslijsten kunnen worden ingezien. Er is een zeer goede zoekfunctie. Het betreft hier de registratie van iedereen, die Amerika vanuit Europa binnenkwam. Zo interessert mij de naam Stilma, die ik daarin ook tegenkwam en waar werd verwezen naar een familielid in Michigan met de naam Stillman. Waar ik ook graag in zoek is de SSDI (Social Security Death Index), waarin iedere Amerikaan is opgenomen, die een Social Security Number (zeg maar Sofinummer) had en die is overleden in de Verenigde Staten. De waarde daarvan werd mij vandaag weer duidelijk, toen ik zocht naar 'Stillman' in Michigan. Voltreffer! Wat ik nooit heb geweten, is het feit, dat diverse kinderen van het echtpaar Eeltje Martens Stilma (1866-1917) en Murkjen Sytzes Hilverda (1870-1940) zich in Michigan 'Stillman' zijn gaan noemen. Wel was mij bekend, dat zij tussen 1916 en 1926 naar Amerika waren vertrokken. Nu kan ik het spoor weer oppikken, want de Stillmans wonen nog in Michigan. Tenslotte wil ik u wijzen op de site van het tijdschrift The Windmill Herald, waar heel veel familieberichten en genealogische overzichten van Amerikanen en Canadezen met een Nederlandse achtergrond in staan. Ook daar kan op naam of bv. herkomstplaats worden gezocht.

Tot 30 november kan in nog een aantal andere Noord-Amerikaanse immigrantendatabases gratis worden gezocht op deze site. Maak er gebruik van!

1 opmerking:

Gijs Hesselink zei

Naar ik heb begrepen is de site http://www.ancestry.co.uk/ nog tot eind van het jaar gratis te raadplegen!