Translate

30 december 2006

Martina Baden

Kent u ook van die genealogen (bent u er misschien zelf één), die hebben vastgesteld, dat zij en hun partner voorouders gemeen hebben? Soms zelfs vele? Dat kan inderdaad gemakkelijk gebeuren, wanneer de partners uit een en dezelfde streek komen, misschien zelfs wel uit hetzelfde dorp. Vroeger was het zelfs niet ongebruikelijk, dat volle neven en nichten met elkaar trouwden, en ja, dan heb je inderdaad een groot aantal gemeenschappelijke voorouders. Maar het kan ook oop een andere manier. Net als je vrouw heb je bijvoorbeeld nogal wat adelijke voorouders en deze mensen trouwden vroeger heel vaak iemand afkomstig van dezelfde stand. Dat had niet altijd iets te maken met de regio.

Vele jaren van onderzoek hebben in mijn geval niets van dit alles aan het licht gebracht. De voorouders van mijn vrouw kwamen van vaderskant van het Friese platteland (omgeving Sneek) en van moeders kant uit Noord-Brabant, met name uit de buurt van Oosterhout. Met die contreien hadden mijn eigen voorouders weinig van doen (op enkele Bredanaars en Waspikkers na dan). Nee, mijn vrouw is zeker geen bloedverwant van mij, tenzij je misschien heel veel verder in de geschiedenis terug gaat, naar Karel de Grote of zo (wist u, dat er een Karel de Grote website bestaat?).

Van mijn vaders kant is er sprake van voorouders in de Achterhoek, maar eigenlijk uit bijna het hele land, en daarbuiten. Vaak gegoede burgerij. Mijn moeder daarentegen had veel Amsterdamse voorouders, die in de Jordaan woonden. Kleine middenstanders dus, ook arbeiders. Amsterdammers willen het niet weten, maar zulke families kwamen oorspronkelijk ook niet uit Amsterdam, maar uit alle delen van Nederland en Europa. Economische vluchtelingen noemen we dat nu. Maar inderdaad, ook tussen mijn vader en moeder heb ik nooit iets van bloedverwantschap ontdekt.

Toch wil ik u berichten van een klein succesje op dit gebied: Martina Baden. Deze Zeeuwse is geboren rond 1784 in Sluis (Zeeuws-Vlaanderen). Van beroep was zij o.a. broodbakster. Zij trouwde in 1805 met Joos/Josse Bal, die uit Middelburg kwam en daar in 1781 geboren moet zijn. Uit dit huwelijk zijn te Sluis tenminste vijf kinderen gesproten, waaronder een Guillaume Henri (Willem Hendrik, maar in 1813 ging het nog op z'n Frans. Napoleon had zijn Waterloo nog niet beleefd). Diens zoon trouwde met een meisje Beverland. En met Beverland kom je uit bij Westkappelse voorouders van mijn vader.

Joos Bal overleed in 1814 en Martina Baden hertrouwde in 1823 te Sluis met de veerschipper Gradus Hanegraaf, die uit Nieuwaal (Bommelerwaard) kwam. En nu komt het: Hanegraaf is familie van mijn moeder. Haar voorouder Stijntje Hanegraaf (geb. Nieuwaal 1766, overl. Amsterdam 1827, in het Oude Vrouwenhuis aan de Amstel) was een tante van deze Gradus.

Ik geef toe, het is allemaal niet zo spectaculair, eigenlijk helemaal niks. Toch vind ik het gewoon leuk om in dit aan de archieven ontlokt te hebben. De bijna anonieme randfiguur Martina Baden neemt hierdoor voortaan een centrale positie in mijn genealogisch bestand in. Vreemd volk, die genealogen!

1 opmerking:

Gijs Hesselink zei

In de Amstelhof, het vroegere Oude Vrouwenhuis, is sinds juni 2009 het Hermitage museum gevestigd.